Voip Sip sunucu

dolpway firewall üzerinde bulunan sip sunucu sayesinde ses pakaetlerinin firewall üzerinden ko

laylıkla geçmesine, olanak sağlar.